ข่าวสาร เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.2562 09.30 ผบ.พัน.ซบร.22 บชร.2 คณะแม่บ้าน และกำลังพล ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาพื้นที่ส่วนภูมิรักษ์ และในบริเวณสวนน้ำบุ่งตาหลัว...

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.2562 09.30 ผบ.พัน.ซบร.22 บชร.2 คณะแม่บ้าน และกำลังพล ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาพื้นที่ส่วนภูมิรักษ์ และในบริเวณสวนน้ำบุ่งตาหลัว จว.น.ม โดยมีแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธาน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

30