ข่าวสาร เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 62,1700 – 2300 พัน.ซบร.22 บชร.2 ร่วมออกร้านขายของย้อนยุคในงานรำลึกสมเด็จพระนเศวรมหาราช”กู้แผ่นดิน” โดยมี ผบ.พัน.ซบร.22 บชร.2...

เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 62,1700 – 2300 พัน.ซบร.22 บชร.2 ร่วมออกร้านขายของย้อนยุคในงานรำลึกสมเด็จพระนเศวรมหาราช”กู้แผ่นดิน” โดยมี ผบ.พัน.ซบร.22 บชร.2 ประธานชมรมแม่บ้าน พัน.ซบร.22 บชร.2 กำลังพลและคณะแม่บ้านร่วมขายของย้อนยุคในครั้งนี้ด้วย

109