ข่าวสาร เมื่อ 12 ม.ค. 62,0800 รอง ผบ.บชร.2(1) เป็นประธานในพิธีวันเด็กแห่งชาติของกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 โดยมี ผบ.พัน.ซบร.22 บชร.2 และกำลังพล...

เมื่อ 12 ม.ค. 62,0800 รอง ผบ.บชร.2(1) เป็นประธานในพิธีวันเด็กแห่งชาติของกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 โดยมี ผบ.พัน.ซบร.22 บชร.2 และกำลังพล พร้อมด้วยบุตรหลาน ร่วมพิธีในครั้งนี้ จากนั้นเวลา 1100 มทภ.2 ได้กรุณาเยี่ยมชมเต็นท์จัดงานวันเด็กแห่งชาติของ พัน.ซบร.22 บชร.2 และมอบรางวัลให้กับเด็กที่ชนะการเเข่งต้อวงจรไฟฟ้าในครั้งนี้ด้วยครับ

117