ข่าวสาร ผบ.พัน.ซบร.22 บชร.2 และกำลังพล ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ณ โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จว.ชย. และเข้าเยี่ยมผู้สูงอายุภายในชุมชน โดยมอบสิ่งของบริโภค เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน

ผบ.พัน.ซบร.22 บชร.2 และกำลังพล ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ณ โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จว.ชย. และเข้าเยี่ยมผู้สูงอายุภายในชุมชน โดยมอบสิ่งของบริโภค เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน

128