ข่าวสาร เมื่อ 4 พ.ย. 62, 1200 รอง ผบ.บชร.2 (1) ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการรับประทานอาหารของทหารใหม่ผลัดที่2/62 หน่วยฝึกทหารใหม่ที่2 พัน.ซบร.2 บชร.2...

เมื่อ 4 พ.ย. 62, 1200 รอง ผบ.บชร.2 (1) ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการรับประทานอาหารของทหารใหม่ผลัดที่2/62 หน่วยฝึกทหารใหม่ที่2 พัน.ซบร.2 บชร.2 ณ โรงเลี้ยง พัน.ซบร.22 บชร.2 ครับ

556