ข่าวสาร เมื่อ 4 พ.ย.62 เวลา 0830 ผบ.พัน.ซบร.22 บชร.2 เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อ Charity T-shirt “109 ปี...

เมื่อ 4 พ.ย.62 เวลา 0830 ผบ.พัน.ซบร.22 บชร.2 เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อ Charity T-shirt “109 ปี 109 ล้าน เพื่อ รพ.มหาราช น.ม.” ให้กับกำลังพลของหน่วย ณ หน้า บก.พัน.ซบร.22 บชร.2 ครับ

517