ข่าวสาร เมื่อ 1 พ.ย. 62, 1930 ผบ.พัน.ซบร.22 บชร.2 ได้เดินทางมาพบปะทหารใหม่ ผลัดที่2/62 ผู้ฝึก ผู้ช่วยผู้ฝึก ครูนายสิบ...

เมื่อ 1 พ.ย. 62, 1930 ผบ.พัน.ซบร.22 บชร.2 ได้เดินทางมาพบปะทหารใหม่ ผลัดที่2/62 ผู้ฝึก ผู้ช่วยผู้ฝึก ครูนายสิบ และครูทหารใหม่ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ที่2 พัน.ซบร.22 บชร.2 ครับ

458