ข่าวสาร ผบ.พัน.ซบร.22 บชร.2 ตรวจเยี่ยมพบปะทหารใหม่/ญาติทหารใหม่ ในการเข้ารับราชการของหน่วย ณ หน่วยฝึกที่ 2 พัน.ซบร.22

ผบ.พัน.ซบร.22 บชร.2 ตรวจเยี่ยมพบปะทหารใหม่/ญาติทหารใหม่ ในการเข้ารับราชการของหน่วย ณ หน่วยฝึกที่ 2 พัน.ซบร.22

339