ข่าวสาร เมื่อ 31 ต.ค. 62 เวลา 0900 พล.ต.สุรชิน กาญจนจิตติ ผบ.บชร.2 เป็นประธานพิธี เปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาโรงเรียนอนุบาล...

เมื่อ 31 ต.ค. 62 เวลา 0900 พล.ต.สุรชิน กาญจนจิตติ ผบ.บชร.2 เป็นประธานพิธี เปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาโรงเรียนอนุบาล บชร.2 และทาสีเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น โดยมี พ.อ.วิจิตร เสือคง ผบ.พัน.ซบร.22 บชร.2 นำกำลังพลจิตอาสาและคณะครูร่วมกิจกรรมครับ

321