ข่าวสาร เมื่อ 11 ก.ค.62 เวลา 09.30 ผบ.พัน.ซบร.22 บชร.2 นำกำลังพลของหน่วย ฝึกยิงปืนประจำปี 2562...

เมื่อ 11 ก.ค.62 เวลา 09.30 ผบ.พัน.ซบร.22 บชร.2 นำกำลังพลของหน่วย ฝึกยิงปืนประจำปี 2562 ณ สยามยิงปืน พัน.สบร.22 บชร.2 ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ

83