ข่าวสาร เมื่อ 10 ก.ค.62 เวลา 0939 ผบ.พัน.ซบร.22 บชร.2 และประธานชมรมแม่บ้าน พัน.ซบร.22 บชร.2 นำกำลังพลและครอบครัว...

เมื่อ 10 ก.ค.62 เวลา 0939 ผบ.พัน.ซบร.22 บชร.2 และประธานชมรมแม่บ้าน พัน.ซบร.22 บชร.2 นำกำลังพลและครอบครัว ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน และสิ่งของใช้ที่จำเป็นสำหรับพระสงฆ์ที่จะปฏิบัติศาสนกิจในห้วงเทศกาลเข้าพรรษา ณ สำนักสงฆ์ นาไร่เดียว อ.ครบุรี จว.น.ม.

70