หน้าแรก | ประวัติหน่วย | สัญลักษณ์หน่วย | อดีตผู้บังคับบัญชา | ผู้บังคับบัญชา | วิสัยทัศน์ | ติดต่อสอบถาม 
 
           ผู้บังคับกองพัน
พันเอกสมภพ  แพลอย
ผบ.พัน.ซบร.๒๒
            เมนูหลัก
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
ผู้บังคับบัญชา
วิสัยทัศน์
เว็บบอร์ดสนทนา
งานซ่อมบำรุง
ภารกิจของหน่วย
ชุดช่วยเหลือประชาชน
งานด้านกำลังพล
ฝ่ายยุทธการและการฝึก
ฝ่ายการเงิน พัน.ซบร.22
กองร้อยกองบังคับการ
ร้อย.ซบร.1 พัน.ซบร.22
ร้อย.ซบร.2 พัน.ซบร.22
ร้อย.สสซ. พัน.ซบร.22
ร.ร.อนุบาล บชร.2
หน่วยฝึกทหารใหม่

 
 

 
 

 


                ภาพกิจกรรม
9 ก.พ.61 เวลา 1530
ผบ.พัน.ฯ ตรวจ ร้อย.นขต
7 ก.พ.61 เวลา 0830
ผบ.พัน.ฯ มอบพระฉายาลักษณ์ ร.10 และธงชาติ
6 ก.พ.61 เวลา 1030 ผบ.พัน.ฯ เยี่ยมชุดซ่อมสายวิทยาศาสตร์
2 ก.พ.61 เวลา 1100 เสธ.บชร.2 ตรวจการฝึก ท่าพระราชนิยม 1 ก.พ.61 เวลา 0900
ผบ.พัน.ฯ ตรวจเครื่องแต่งกาย
31 ม.ค.61 เวลา 0830 แม่บ้านอบรมการดูแลบุตรหลาน ฯ
30 ม.ค.61 เวลา 1530 พิธีส่งมอบประปาแสงอาทิตย์ ฯ 29 ม.ค.61 เวลา 1045 ฝอ.4 ประชุมเตรียมการรับตรวจ ฯ 28 ม.ค.61 เวลา 1400 พิธีฌาปณกิจศพ มารดา จ.อนันต์ ฯ
23 ม.ค.61 กิจกรรมปีใหม่บุตรพิเศษปี 61 13 ม.ค.61 กิจกรรมวันเด็ก
ปี 2561
11 ม.ค.61 เวลา 1030
ประธานชมรมแม่บ้าน บชร.2
มอบผ้าห่มบุตรพิเศษ
7 ม.ค.61 เวลา 0900
ผบ.พัน.ซบร.22 บชร.2 นำกำลังพลฝึกซ้อมสวนสนาม
4 ม.ค.61 เวลา 0830 พิธีตรวจสอบการฝึกทหารใหม่ 3 ม.ค.61 จุดบริการ ปชช. หน้าศาลปกครอง
    9 พ.ย.60 ผบ.พัน.ซบร.22
    เป็นประธานพิธีประดับเครื่อง
    หมายครู
ทหารใหม่ฯ     
 7 พ.ย.60 ผบ.พัน.ซบร.22    
   
เป็นประธานเปิดการอบรม     
  Unit 
School กล้องวงจรปิด
     26 ต.ค.60 ผบ.พัน.ซบร.22
     ร่วมพิธีถวายพระเพลิง

     พระบรมศพ ร.9

    23 ต.ค.60 ผบ.พัน.ซบร.22
    ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่อง
ใน
    วันปิยะมหาราช
    17 ต.ค.60,ผบ.พัน.ซบร.22
    ร่วมโครงการจิตอาสา
    จว.ชัยภูมิ
     16 ต.ค.60,ผบ.พัน.ซบร.22
      มอบใบประกาศการประกวด
      บ้านพักของกำลังพล
    12 ต.ค.60,ผบ.พัน.ซบร.22
    ร่วมพิธีเปิดฝาย อ.เทพสถิต
    จว.ชัยภูมิ
    4 ต.ค.60, ผบ.พัน.ซบร.22   
    มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค
    ให้กับกำลังพล
      3 ต.ค.60 ผบ.พัน.ซบร.22    
      ร่วมพิธี รับ-ส่ง หน้าที่ มทภ.2

           เกี่ยวกับหน่วย
เช็คสถานะงานซ่อมบำรุง
KM หน่วย พัน.ซบร.๒๒

           Link ที่เกี่ยวข้อง
กองทัพภาคที่ 2
ยศ.ทบ.
สพ.ทบ.

           สถิติผู้เยี่ยมชม

 

กองพันซ่อมบำรุงที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2
ค่ายสุรนารี ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000