หน้าแรก | ประวัติหน่วย | สัญลักษณ์หน่วย | อดีตผู้บังคับบัญชา | ผู้บังคับบัญชา | วิสัยทัศน์ | ติดต่อสอบถาม 
 
           ผู้บังคับกองพัน
พันเอกสมภพ  แพลอย
ผบ.พัน.ซบร.๒๒
            เมนูหลัก
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
ผู้บังคับบัญชา
วิสัยทัศน์
เว็บบอร์ดสนทนา
งานซ่อมบำรุง
ภารกิจของหน่วย
ชุดช่วยเหลือประชาชน
งานด้านกำลังพล
ฝ่ายยุทธการและการฝึก
ฝ่ายการเงิน พัน.ซบร.22
กองร้อยกองบังคับการ
ร้อย.ซบร.1 พัน.ซบร.22
ร้อย.ซบร.2 พัน.ซบร.22
ร้อย.สสซ. พัน.ซบร.22
ร.ร.อนุบาล บชร.2
หน่วยฝึกทหารใหม่

 
 

 

 


                ภาพกิจกรรม
   
    7 ม.ค.61 เวลา 0900
ผบ.พัน.ซบร.22 บชร.2 นำกำลังพลฝึกซ้อมสวนสนาม
    9 พ.ย.60 ผบ.พัน.ซบร.22
    เป็นประธานพิธีประดับเครื่อง
    หมายครู
ทหารใหม่ฯ     
 7 พ.ย.60 ผบ.พัน.ซบร.22    
   
เป็นประธานเปิดการอบรม     
  Unit 
School กล้องวงจรปิด
     26 ต.ค.60 ผบ.พัน.ซบร.22
     ร่วมพิธีถวายพระเพลิง

     พระบรมศพ ร.9

    23 ต.ค.60 ผบ.พัน.ซบร.22
    ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่อง
ใน
    วันปิยะมหาราช
    17 ต.ค.60,ผบ.พัน.ซบร.22
    ร่วมโครงการจิตอาสา
    จว.ชัยภูมิ
     16 ต.ค.60,ผบ.พัน.ซบร.22
      มอบใบประกาศการประกวด
      บ้านพักของกำลังพล
    12 ต.ค.60,ผบ.พัน.ซบร.22
    ร่วมพิธีเปิดฝาย อ.เทพสถิต
    จว.ชัยภูมิ
    4 ต.ค.60, ผบ.พัน.ซบร.22   
    มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค
    ให้กับกำลังพล
      3 ต.ค.60 ผบ.พัน.ซบร.22    
      ร่วมพิธี รับ-ส่ง หน้าที่ มทภ.2

           เกี่ยวกับหน่วย
เช็คสถานะงานซ่อมบำรุง
KM หน่วย พัน.ซบร.๒๒

           Link ที่เกี่ยวข้อง
กองทัพภาคที่ 2
ยศ.ทบ.
สพ.ทบ.

           สถิติผู้เยี่ยมชม

 

กองพันซ่อมบำรุงที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2
ค่ายสุรนารี ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000